Ako sa brániť proti tele-marketingu bez súhlasu?

kniha dagital.png

Od 1. februára 2022 platí nový zákon o elektronických komunikáciách, kvôli ktorému budú priame marketingové hovory oveľa častejšiu súčasťou nášho života minimálne do 1. novembra 2022. V našom predchádzajúcom blogu sme poukázali na to, že tieto nové pravidlá (§ 116) nie sú podľa nás v súlade s GDPR ani Ústavou SR. V tomto blogu sa pokúsime poskytnúť základné informácie o tom, ako sa môžu dotknuté osoby brániť.

Čo urobiť ako prvé?

Ako prvé musíte vedieť identifikovať spoločnosť, z ktorej ste dostali marketingový hovor. Je Vašim právom vedieť identifikačné údaje spoločnosti, ktorá Vás marketingovo kontaktuje. Už počas hovoru sa preto spýtajte z akej spoločnosti Vám osoba volá. Po druhé je podstatné vedieť, koho produkty alebo služby Vám táto spoločnosť ponúka. Môže ísť o služby tej istej spoločnosti alebo tretej strany. Pokúste sa identifikovať obe spoločnosti a nájsť ich webové sídla. Zachovajte si dôkazy o tom, že telefonát sa naozaj uskutočnil (napríklad screenshot v telefóne) a všetky informácie si zapíšte.

Na ktorý úrad sa obrátiť?

Existujú dva hlavné úrady, na ktoré sa môžete obrátiť. Prvým je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len "Úrad pre reguláciu"), pod ktorý priamo spadá dohľad nad pravidlami nevyžiadanej komunikácie a nového zákona o elektronických komunikáciách. Každá nevyžiadaná komunikácia však môže predstavovať spracúvanie osobných údajov, ktoré musí prebiehať v súlade s hlavným predpisom, a tým je GDPR. Dodržiavanie pravidiel GDPR má na starosti Úrad na ochranu osobných údajov SR. Podľa nášho názoru je vhodnejšie sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR (ďalej len "Úrad"). Oba úrady vedia uložiť vysoké sankcie.

Úrad pre reguláciu vie kontrolovať len dodržiavanie zákona o elektronických komunikáciách. Ten obsahuje kontroverzné pravidlá tele-marketingu v § 116, ktoré pravdepodobne nebudú v praxi porušované ani tými najviac otravnými tele-marketingovými hovormi (pretože samotné pravidlá nie sú v poriadku). Každé spracúvanie osobných údajov však musí stále prebiehať v súlade s GDPR. Splniť komplexné pravidlá podľa GDPR je jednak oveľa ťažšie ako pravidlá podľa § 116 zákona o elektronických komunikáciách a zároveň sme presvedčení o tom, že to ani nie je v plnej miere možné. Preto je podľa nás lepšie obrátiť sa na Úrad vo veci porušenia GDPR.

Ako si napísať vlastný návrh?

Vlastný návrh si písať nemusíte, urobili sme to za Vás. Vzor univerzálneho návrhu nájdete na tejto webstránke v sekcii "Fingertip zóna", alebo priamo tu. Tento návrh obsahuje inštrukcie k jeho vypĺňaniu v rámci komentárov. Pozorne si ich prečítajte. Na základe návrhu Úrad spravidla musí začať správne konanie voči porušiteľovi. Úrad spravidla nezačne konanie, ak návrh nespĺňa náležitosti podľa § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov.

Tou najťažšou podmienkou je, že pred podaním návrhu si musíte u porušiteľa uplatniť právo podľa GDPR. Nájdite si preto privacy policy danej spoločnosti, ktorá musí obsahovať kontaktný email. Na tejto email pošlite žiadosť o prístup podľa čl. 15 GDPR a vypýtajte si napríklad informáciu o tom, aké údaje o Vás spoločnosť spracúva a odkiaľ ich má. Tento email je potrebné odoslať pred podaním návrhu a ako dôkaz ho k návrhu aj priložiť. Bez neho totiž môže Úrad návrh vyhodnotiť len ako podnet, na ktorý nemá priamo povinnosť reagovať.

"Úrad by tiež zrejme odložil návrh, ak by smeroval k prevereniu dodržiavania zákona o elektronických komunikáciách. Vôbec preto v návrhu tento nový zákon a jeho pravidlá nespomínajte. Odkazujte len na GDPR".

Takto je formulovaný aj náš vzor, viď tretí odsek od konca.

Voči komu návrh podať?

Návrh môžete podať aj voči spoločnosti, ktorá len vykonáva hovory mene objednávateľa alebo voči spoločnosti, ktorá si marketing objednala. Niekedy ide o tú istú spoločnosť. Vždy odporúčame primárne podávať návrh voči tej spoločnosti, ktorá si hovor objednala a o ktorej marketing produktov a služieb ide. Môže sa však stať, že Vás kontaktuje len marketingová agentúra vo svojom vlastnom mene. Potom je potrebné návrh podať voči nej.

Ako podať návrh návrh?

Návrh môžete podať fyzicky do podateľne Úradu na Hraničnej ulici v Bratislave alebo elektronicky cez www.slovensko.sk. Kontaktné údaje na Úrad nájdete tu. Návrh nie je spoplatnený žiadnym poplatkom.

Čo dosiahnete návrhom?

Pre každú spoločnosť je nesmierne nepríjemné, ak voči nej Úrad naozaj začne správne konanie. Návrh však neznamená automaticky pokutu. Úrad musí najprv preveriť, či došlo k porušeniu. To spravidla robí viacerými "žiadosťami o súčinnosť", na ktoré vždy odpovedajte v lehote.

"Je samozrejmé, že nie každý tele-marketing je nezákonný. Volajúce spoločnosti môžu disponovať Vašim platným súhlasom alebo môžu niektoré neinvazívne marketingové kampane (napr. na svojich vlastných zákazníkov) skutočne zdôvodniť a právne ustáť."

Prípadný "úspech" v konaní závisí od kvality Vašej argumentácie a daného prípadu. V tomto konaní Úrad síce nevie priznať fyzickej osobe (dotknutej osobe) žiadne odškodnenie, ale vie vytvoriť tlak na danú spoločnosť v podobe pokút. Ich horná hranica je až do 4 percent z obratu alebo 20 miliónov eur, podľa toho, čo je vyššie. Kvalifikovaným návrhom dosiahnete prípadnú pokutu pre porušiteľa a tým aj zvýšite šancu, že sa daná spoločnosť poučí a nebude Vás ani iné osoby podobne kontaktovať.

Je možné žiadať odškodnenie?

V samotnom správnom konaní nie. Avšak, Váš návrh je možné zobrať späť. Pri aktuálnom vyťažení Úradu je prax taká, že Úrad s radosťou každé správne konanie zastaví po zobratí návrhu spať. Má síce stále možnosť pokračovať v konaní z vlastného podnetu, ale pre preťaženosť to nerobí. Porušiteľovi preto viete ponúknuť, že ak Vás mimosúdne odškodní, návrh zoberiete späť. Dávate tým porušiteľovi možnosť vybrať si, či riskovať udelenie pokuty (ktorá môže byť rádovo v tisíc až desaťtisíc eur) alebo Vám radšej zaplatí odškodnenie. Náš návrh preto obsahuje konzervatívny návrh odškodnenia 500 eur, ale jeho výšku si môžete stanoviť ako uznáte za vhodné.

Ako Vám vieme pomôcť my?

Aj keď sa naša kancelária primárne nevenuje zastupovaniu fyzických osôb pred Úradom, sme pomerne často dopytovaní verejnosťou ako sa brániť. Preto sme pripravili zdarma dostupný návrh na začatie konania. Naše zastúpenie v konaní by však nebolo pre fyzické osoby ekonomické, vzhľadom na naše hodinové sadzby. Avšak, advokáti si môžu dohodnúť s klientom aj podielovú odmenu v prípade úspechu v spore. V závislosti od prípadu preto vieme prebrať zastúpenie aj bez potreby klienta uhrádzať nám na začiatku akúkoľvek odmenu a vieme sa uspokojiť len z prípadne získaného odškodnenia.

Prečo sme sa rozhodli preto tieto aktivity?

Pretože nové pravidlá podľa § 116 zákona o elektronických komunikáciách:

 • považujeme za kontroverzné a rozporuplné s predpismi vyššej právnej sily;

 • znevýhodňujú našich klientov a všetky zodpovedné spoločnosti, ktoré investovali množstvo času a prostriedkov do zabezpečenia súladu (a napr. s príchodom GDPR práve takéto formy marketingu obmedzili);

 • diskriminujú fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktorými sme aj my.

Zároveň v praxi vidíme, že existujú omnoho lepšie a účinnejšie formy marketingu, z ktorých môžu benefitovať všetky strany.

Pre viac otázok nás neváhajte kontaktovať.

Páčil sa Vám tento článok?

Jakub.png
Jakub Berthoty

Advokát a zakladateľ

Jakub je autorom a realizátorom myšlienky advokátskej kancelárie úzko špecializovanej na oblasť súkr... Zobraziť viac

Kontaktujte nás

Neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci sú vám k dispozícii.

Spojte sa s nami pre zaslanie ponuky k službe

Súvisiace príspevky

 • dagital pocitac uzsie.png
  Dostal tele-marketing bez súhlasu zelenú?

  24. novembra 2021 prijala Národná rada SR nový zákon o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“). Obrovskou zmenou prešli pravidlá marketingových volaní, ktoré sú podľa nášho názoru prakticky nerealizovateľné v súlade s GDPR.

 • BLOG6.jpeg
  Ako zaviesť enviromentálny aspekt do registračných poplatkov áut?

  V aktuálnom návrhu registračných poplatkov vidím ako advokát veľa aspektov diskriminácie, ktoré by sa nám v budúcnosti vypomstili. V nedávnej diskusii na TA3 sme sa zhodli na tom (vrátane štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia SR), že ak chceme do tohto vzorca zaviesť environmentálny aspekt, tak to musíme robiť cez reálne namerané dáta a nie cez výkon a rok výroby / euro normu. Navrhnúť však objektívny vzorec, ktorý by motivoval aspoň nepriamo ľudí kupovať naozaj ekologickejšie autá, ktorý v sebe zároveň aj sociálny aspekt a životnú úroveň na Slovensku, však nie je jednoduché. V tomto blogu sa však o to pokúsim.

 • blog2.jpg
  Poslanci potichu zmenili poplatky za motorové vozidlá

  Poslanci 22. decembra 2022 potichu schválili nové pravidlá týkajúce sa poplatkov za prihlásenie a prepis motorových vozidiel (známe ako „registračná daň“ alebo „registračný poplatok“). Nové poplatky sa budú uplatňovať od 1. apríla 2023 a výrazne sa zvýšia pre staré vozidlá, zatiaľ čo výrazne klesnú pre nové vozidlá. Argumentom v prospech tejto zmeny je ekológia. Tým sa zásadne mení doterajšia koncepcia poplatkov, ktorá sa skôr podobala majetkovej dani za luxus, keďže zaťažovala najviac najnovšie a najvýkonnejšie autá. Odhliadnuc od obsahu, zmyslu a praktického dopadu tejto zmeny však vyvoláva otázky najmä spôsob, akým k tejto legislatívnej zmene došlo. Ten sa zdá, že porušuje legislatívne pravidlá.