Audity a analýzy

Naša kancelária má unikátne skúsenosti s vykonávaním hĺbkových auditov na ochranu osobných údajov a tvorbou analyticky náročných výstupov.

Výsledky našej práce sú verejne dostupné.

Veríme, že sa dobre čítajú a že náročnú agendu vysvetľujú zrozumiteľne a jednoducho aj pre neprávnikov.

reports.jpg

Zameriavame sa na:

 • H

  Hĺbkové audity

  Audit ochrany osobných údajov je najkomplexnejšia služba, ktorú ponúkame. Cieľom auditu je v prvom rade zachytiť skutočný obraz o aktuálnom stave. Vďaka skúsenostiam s auditom najvýznamnejších súkromných ale aj verejných inštitúcií máme unikátny prístup k efektívnemu vyťaženiu klienta. Výstupom auditu je dokument, ktorý nazývame "GDPR Report". Tento dokument slúži ako návod pre implementáciu všetkých právnych, organizačných alebo technických odporúčaní. Časová náročnosť auditov záleží primárne od požiadaviek a rozpočtu klienta.

  "Oceňujeme prístup Dagital Legal k hĺbkovým auditom ochrany osobných údajov. Komplexnú problematiku dokázali uchopiť detailne, zjednodušiť ju a pretaviť ju do fungujúcich a zmysluplných procesov."

  marek.jpg
  Marek Mikulášek

  Programový riaditeľ, FUN rádio

 • P

  Privacy Policy

  Takmer každá spoločnosť potrebuje privacy policy na svojom webe. Privacy policy je pre nás úplne základnou a prvoradou povinnosťou podľa GDPR, ktorú vidí každý. Považujeme ju za "právny firewall" spoločnosti.

  "Piano Software využíva odborné znalosti Dagital pre rôzne služby - či už ide o našu Privacy Policy, zmluvy o spracúvaní údajov alebo dohody s dodávateľmi a pod. Spoliehame sa na ich expertízu aj pri schvaľovaní jedných z prvých záväzných vnútropodnikových pravidiel (BCR) na Slovensku. "

  Stuart.jpg
  Stuart Ashford

  General Manager, piano.io

 • K

  Kôdexy správania

  V súčasnosti mnohé sektory (správne) uvažujú o kódexoch správania ako o vhodnom prostriedku na výklad GDPR. Je však potrebné si uvedomiť, že v našom právnom poriadku ide o úplne nový inštitút v našom právnom poriadku, ktorý vyžaduje splnenie náročných materiálnych a procesných požiadaviek pre samotné schválenie. Tieto skúsenosti sme získali pri tvorbe až troch významných národných kódexov, z ktorých jeden je formálne schválený a dva sú sfinalizované a pred-schválené.

  "Kancelária Dagital Legal vypracovala pre poisťovací sektor kódex správania podľa GDPR a zastupovala SLASPO v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov SR. Úrad nám nedávno potvrdil, že kódex správania je súladný s GDPR. Kódex správania prinesie vyššiu právnu istotu a štandardizuje prístup poisťovní ku GDPR. "

  Mária Lehotská

  SLASPO

 • M

  Memorandá a analýzy

  Technológia nečaká na vývoj práva, ale právo reaguje na technologický vývoj. Tým vzniká mnoho otázok v praxi. Typicky k nim neexistuje dostatok judikatúry, usmernení a metodík. Často krát ak aj existujú, nie sú dostatočné alebo aktuálne. Niekedy klientom nezostáva nič iné len obrátiť sa na právnikov so žiadosťou o stanovisko alebo výklad. Pri tvorbe memoránd a právnych analýz rozumieme tomu, že klienta nezaujíma právo ale odpoveď. Snažíme sa preto robiť maximum pre extrahovanie toho, čo naše odpovede znamenajú pre klienta v praxi.

  "Dagital Legal sme viackrát požiadali o zodpovedanie otázok, ku ktorým sa právna teória a obec vyjadrovali veľmi nejasno a zdržanlivo. Príjemne nás prekvapilo, s akou precíznosťou vysvetlili problém, jeho riešenie a ošetrenie súvisiacich rizík. Komplexné témy dokážu vysvetliť jednoducho a bez zbytočného právnického balastu navyše. Memorandá sa veľmi dobre čítajú a vedenie poisťovne oceňuje stručné a prehľadné manažérske zhrnutie. "

  DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

 • Máte záujem o službu?

  Neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci sú vám k dispozícii.

  Spojte sa s nami pre zaslanie ponuky k službe