Fingertip zóna

hero.jpg

Vzorová dokumentácia na zabezpečenie súladu s GDPR a prístup k nášmu know-how.

V Dagital Legal pracujeme s vlastnou vzorovou dokumentáciou, šablónami a automatizovanými nástrojmi. Naše balančné testy, posúdenia vplyvu, záznamy a internú dokumentáciu neustále vyvíjame ďalej, aktualizujeme o najnovšie poznatky a automatizujeme. Táto dokumentácia úspešne prešla viacerými kontrolami a konaniami pred Úradom na ochranu osobných údajov SR ako aj viacerými právnymi due dilligence. Naši dlhodobí klienti získavajú prostredníctvom Fingertip zóny prístup ku všetkému know-how, ktorým disponujeme. Niekedy je efektívnejšie, aby si klient dokumentáciou pripravil sám, inokedy dáva zmysel, aby sme dokumentáciu pripravili my. Je pre nás dôležité, aby mal klient možnosť voľby.

work.jpg

Ukážka našej dokumentácie

 • S

  Správa o ochrane osobných údajov za rok 2023

  V dokumente sumarizujeme najpodstatnejšie legislatívne udalosti, rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov SR, judikatúru a ďalšie udalosti v oblasti ochrany osobných údajov za rok 2023. Správa sa týka len Slovenskej...
  SVK
  Stiahnuť
 • D

  Data Protection Report for 2022 - Slovakia

  Report summarizes the most relevant legislative developments, decisions of the Slovak Data Protection Authority (GDPR) and Slovak Regulatory Authority (ePrivacy), major court decisions and other developments in privacy a...
  ENG
  Stiahnuť
 • S

  Správa o ochrane osobných údajov za rok 2022

  V dokumente sumarizujeme najpodstatnejšie legislatívne udalosti, rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov SR, judikatúru a ďalšie udalosti v oblasti ochrany osobných údajov za rok 2022. Správa sa týka len Slovenskej...
  SVK
  Stiahnuť
 • E

  Excel pomôcka na výpočet registračného poplatku

  Táto tabuľka počíta výslednú hodnotu poplatku a emisnú triedu podľa nového vzorca, ktorý sme navrhli v rámci nášho blogu. Je potrebné do nej zadať: (i) výrobcom udávanú hodnotu CO2; (ii) namerané hodnoty CO a HC (nájdete...
  Slovak
  Stiahnuť
 • N

  Návrh na začatie konania: tele-marketingové hovory

  Tento návrh môže použiť každá fyzická osoba, ktorá sa chce účinne brániť proti rušivým tele-marketingovým hovorom bez jej predchádzajúceho súhlasu. Na základe riadne vyplneného návrhu začne Úrad na ochranu osobných údajo...
  Slovak
  Stiahnuť
 • D

  Data Protection Report for 2021 - Slovakia

  Report summarizes the most relevant legislative developments, 28 decisions of the Slovak Data Protection Authority, 3 major court decisions and other developments in privacy and personal data protection field in Slovakia...
  English
  Stiahnuť
 • S

  Správa o ochrane osobných údajov za rok 2021

  V dokumente sumarizujeme najpodstatnejšie legislatívne udalosti, rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov SR, judikatúru a ďalšie udalosti v oblasti ochrany osobných údajov za rok 2021. Správa sa týka len Slovenskej...
  Slovak
  Stiahnuť
 • D

  Data Protection Report for 2020 - Slovakia

  The report summarizes the most relevant legislative developments, decisions of the Slovak Data Protection Authority and case-law regarding personal data protection in Slovakia during 2020.
  English
  Stiahnuť
 • S

  Správa o ochrane osobných údajov za rok 2020 na Slovensku

  V dokumente sumarizujeme najpodstatnejšie legislatívne udalosti, rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov SR a judikatúru v oblasti ochrany osobných údajov za rok 2020. Správa sa týka len Slovenskej republiky.
  Slovak
  Stiahnuť
 • V

  Vzorová privacy policy pre materské školy

  Informácie podľa čl. 13 a 14 GDPR pre materské školy a ich rodičovské združenia. Dokument bol pripravený na základe mini-auditu konkrétnej materskej školy zriadenej obcou. Dokument je potrebné prispôsobiť a upraviť potre...
  Slovak
  Stiahnuť
 • M

  Mini "privacy policy" pre COVID agendu zamestnávateľa

  Vzorové informácie podľa čl. 13 GDPR pre "COVID-agendu", ktoré sme pripravili na základe skúseností u viacerých klientov. Dokument je potrebné prispôsobiť a prepojiť s hlavnou privacy policy. Táto privacy policy zahŕňa a...
  Slovak
  Stiahnuť
 • M

  Mini "privacy policy" pre kontrolu COVID vstupov

  Odporúčame používať aspoň túto základnú informáciu v pri kontrole vstupov a preukazovaní sa výsledkom COVID testov. Primárne určená pre zamestnávateľov ale dostatočne flexibilná aj pre prevádzky.
  Slovak
  Stiahnuť
 • Z

  Zmluva so sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR

  English, Slovak (dual)
  Stiahnuť
 • P

  Privacy policy

  Slovenčina
  Stiahnuť
 • P

  Privacy policy

  English
  Stiahnuť
 • Z

  Zmluva spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 GDPR

  English, Slovak (dual)
  Stiahnuť
 • Z

  Zmluva so zodpovednou osobou (DPO)

  English, Slovak (dual)
  Stiahnuť
 • P

  Posúdenie vplyvu (DPIA)

  Keďže sme advokátska kancelária, vykladáme si článok 35 GDPR inak ako väčšina poradcov v oblasti IT a informačnej bezpečnosti. Zatiaľ čo analýzy rizík založené na štandardoch ISO 27k typicky adresujú riziká pre organizác...
  English, Slovak
 • Z

  Záznamy o spracovateľských činnostiach

  V záznamoch o spracovateľských činnostiach vidíme pridanú hodnotu pre zavedenie poriadku a prehľadu do interného riadenia agendy ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu ich odporúčame každému klientovi bez ohľadu na to,...
  English, Slovak
 • B

  Balančný test pre oprávnený záujem

  Takmer každý prevádzkovateľ sa potrebuje spoliehať na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Len máloktorý prevádzkovateľ však skutočne vyhodnotí, či oprávnený záujem prevažuje nad záujmami a...
  English, Slovak
 • avatar.jpg
  Lorant Lukács

  Riaditeľ úseku právnych služieb a compliance, Poštová poisťovňa

  "GDPR moduly sú skvelou pomôckou aj pre účely porovnania spôsobu implementácie GDPR. Na trhu nie je veľa možností ako si porovnať internú dokumentáciu a prístup k uvedenej problematike na takejto úrovni."

  Máte záujem o službu?

  Neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci sú vám k dispozícii.

  Spojte sa s nami pre zaslanie ponuky k službe