Fingertip zóna

hero.jpg

Vzorová dokumentácia na zabezpečenie súladu s GDPR a prístup k nášmu know-how.

V Dagital Legal pracujeme s vlastnou vzorovou dokumentáciou, šablónami a automatizovanými nástrojmi. Naše balančné testy, posúdenia vplyvu, záznamy a internú dokumentáciu neustále vyvíjame ďalej, aktualizujeme o najnovšie poznatky a automatizujeme. Táto dokumentácia úspešne prešla viacerými kontrolami a konaniami pred Úradom na ochranu osobných údajov SR ako aj viacerými právnymi due dilligence. Naši dlhodobí klienti získavajú prostredníctvom Fingertip zóny prístup ku všetkému know-how, ktorým disponujeme. Niekedy je efektívnejšie, aby si klient dokumentáciou pripravil sám, inokedy dáva zmysel, aby sme dokumentáciu pripravili my. Je pre nás dôležité, aby mal klient možnosť voľby.

work.jpg

Ukážka našej dokumentácie

 • Z

  Zmluva so sprostredkovateľom podľa čl. 28 GDPR

  English, Slovak (dual)
  Stiahnuť
 • P

  Privacy policy

  Slovenčina
  Stiahnuť
 • P

  Privacy policy

  English
  Stiahnuť
 • Z

  Zmluva spoločných prevádzkovateľov podľa čl. 26 GDPR

  English, Slovak (dual)
  Stiahnuť
 • Z

  Zmluva so zodpovednou osobou (DPO)

  English, Slovak (dual)
  Stiahnuť
 • P

  Posúdenie vplyvu (DPIA)

  Keďže sme advokátska kancelária, vykladáme si článok 35 GDPR inak ako väčšina poradcov v oblasti IT a informačnej bezpečnosti. Zatiaľ čo analýzy rizík založené na štandardoch ISO 27k typicky adresujú riziká pre organizác...
  English, Slovak
 • Z

  Záznamy o spracovateľských činnostiach

  V záznamoch o spracovateľských činnostiach vidíme pridanú hodnotu pre zavedenie poriadku a prehľadu do interného riadenia agendy ochrany osobných údajov. Z tohto dôvodu ich odporúčame každému klientovi bez ohľadu na to,...
  English, Slovak
 • B

  Balančný test pre oprávnený záujem

  Takmer každý prevádzkovateľ sa potrebuje spoliehať na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Len máloktorý prevádzkovateľ však skutočne vyhodnotí, či oprávnený záujem prevažuje nad záujmami a...
  English, Slovak
 • B

  Bezpečnostná politika

  Najmenej právny dokument, ktorý vychádza z éry bezpečnostných projektov a je založený na terminológii a princípoch noriem a štandardov informačnej bezpečnosti. Nenahrádza však žiadnu sofistikovanú analýzu informačnej bez...
  English, Slovak
 • I

  Interná politika ochrany osobných údajov

  Ak je to primerané, každý kto spracúva osobné údaje by mal mať prijatú internú politiku. Ak sa spýtate nás, pri vágnej požiadavke je lepšie ju mať ako nemať. Čo by však mala obsahovať? Existujú rôzne politiky ochrany oso...
  English, Slovak
 • M

  Memorandum: regulácia cookies

  English, Slovak
 • M

  Memorandum: jednoduchý elektronický podpis v pracovnom práve

  Slovak
 • M

  Memorandum: regulácia dronov na Slovensku

  Slovak
 • M

  Memorandum: zodpovednosť monitorujúceho subjektu podľa čl. 41 GDPR

  Slovenčina
 • M

  Memorandum: písomná informačná povinnosť poisťovní

  Slovak
 • A

  Analýza: rozdiel medzi treťou stranou, príjemcom a sprostredkovateľom

  Slovak
 • Spokojní klienti

  • "GDPR moduly sú skvelou pomôckou aj pre účely porovnania spôsobu implementácie GDPR. Na trhu nie je veľa možností ako si porovnať internú dokumentáciu a prístup k uvedenej problematike na takejto úrovni."

  • avatar.jpg
   Lorant Lukács

   Riaditeľ úseku právnych služieb a compliance, Poštová poisťovňa

  Kontakt

  Máte záujem o službu?

  Neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci sú vám k dispozícii.

  Spojte sa s nami pre zaslanie ponuky k službe